BETINGELSER

 

1. Overlevering av båt til reparasjon

 

Ved overlevering av båt til reparasjon gjelder følgende;

• Påse at båten er godt fortøyd når den er avtalt levert på angitt plass hos FMI

• Om mulig, bør båten leveres med minst mulig løse gjenstander, personlige eiendeler og alkohol.

 

 

2. Kundens ansvar for båten ved reparasjon

 

• Leietager bærer selv ansvaret for båt med maskin/rigg og annet fast eller løst utstyr.

• Verkstedet håndterer dette for eiers ansvar og risiko, og har heller ikke ansvar for tyveri, brann eller annen skade påført av kjent eller ukjent tredjemann, ei heller skade påført ved naturbegivenheter – vind, nedbør, flom etc.

• Eier har ansvar for egen forsikringstegning, som brann, tyveri, hærverk og lignende for båter.

• Verkstedet har dekket de nødvendige forsikringene i forbindelse med marina-virksomheten.

 

 

3. Arbeid på båter i verkstedet

 

• Båteier har ikke anledning til å utføre arbeid på båten, mens den er inne til service eller reparasjon.

• Eksterne firmaer har heller ikke anledning til å utføre arbeid på eiers båt mens den er hos FMI for utførelse av avtalt oppdrag.

 

 

4. Generelle betingelser

 

• Dersom ikke annet er spesifisert er alle priser inklusiv merverdiavgift.

• Fakturering foretas straks jobben er ferdig utført

 

ÅPNINGSTIDER

 

Man-Fre

07.00 - 15.30

 

Lørdag: Stengt

FORHANDLER AV

Framnes Marine & Industriservice AS , Postboks 1626, 3206 Sandefjord

 

Besøksadresse

Langestrandsveien 15, 3222 Sandefjord. Tlf.  33 42 84 00 Tast 2 • E-mail: mail@framnesmarine.no